Jak rozmawiać z ludźmi spoza świata nauki?

Gdy naukowiec chce zainteresować swoimi badaniami biznesmena lub organizację pożytku publicznego, musi postawić na praktyczność. Nauka powinna przełożyć się na korzyści dla dużej grupy ludzi.

Poznaj rozmówcę

Aby dobrze komunikować się z ludźmi spoza świata nauki, trzeba przede wszystkim poznać swoich rozmówców. I to zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej. Naukowiec, który chce zainteresować swoją dziedziną naukową takie osoby, powinien poszukać w mediach różnych informacji na temat danej firmy lub organizacji. W tych informacjach zaś skupić się na tym, co go z tą firmą lub organizacją łączy – może to być główny nurt badań, ale też poboczna działalność lub hobby.

Poznaj PR nauki

Na Uniwersytecie Technologicznym Michigan doktoranci uczą się sposobu komunikowania wyników swoich badań i pisania informacji dla mediów. Warto się w tym szkolić – choćby czytając poradniki. Często o potencjalnej współpracy decyduje kilka pierwszych sekund od chwili poznania się. Aby razem coś robić, potrzebne jest zaufanie, a na to składa się przede wszystkim profesjonalne przygotowanie do rozmowy.

Wyjdź poza schematyczne myślenie

W poradniku „Nauka dla polskiej pomocy rozwojowej” (Fundacja Partners Polska 2009) pewien biotechnolog wspomina: Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wyniki naszych badań laboratoryjnych mogą być przydatne dla ludzi w jakiejś konkretnej wsi w Afryce, którym szkodniki niszczą zbiory. To niezwykła perspektywa wdrożeniowa”. Takich naukowców jest wielu. Osiągają sukcesy lub pracują nad czymś interesującym, ale często nie dociekają, jak w praktyce może być wykorzystana ich praca. Warto więc poszukać wielu możliwości wykorzystania swojej naukowej pracy. Służą temu m.in. stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

Podsumujmy – jak rozmawiać?

Jeśli więc interesuje Cię współpraca z ludźmi spoza świata nauki, to: