Skutki bankowego exodusu 24 sierpnia 2016 nauki humanistyczne i społeczne

Wzmocnienie pozycji rynkowej konkurencji, zachwianie płynności całego sektora, a także spadek podaży kredytów – na takie konsekwencje może być narażony sektor bankowy w sytuacji, gdy wycofuje się z niego zagraniczny podmiot. Potwierdzają to badania naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego, w których uwzględniono ponad dwieście takich przypadków na całym świecie.

Wycofywanie się banków zagranicznych to ogólnoświatowy trend, który jest widoczny także na polskim rynku bankowym. W ostatnich latach z Polski wyszły m.in. amerykański AIG Bank, niemieckie: Allianz Bank i West LB, skandynawski Nordea Bank czy belgijska Grupa KBC. Wskutek tych przetasowań, wynikających ze sprzedaży, fuzji, czy też po prostu likwidacji banku, sektor uległ znacznemu przeobrażeniu. O ile jeszcze w 2011 roku, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, działało w Polsce 50 banków komercyjnych, o tyle teraz jest ich już tylko 38. Liczba ta zapewne dalej będzie się zmniejszać w efekcie zapowiadanych kolejnych roszad.

Duży może więcej

– W konsolidacji sektora bankowego nie ma niczego nadzwyczajnego, zwłaszcza w odniesieniu do rynków mocno rozdrobnionych – uważa prof. Aneta Hryckiewicz z Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego, która przebadała skutki wycofywania się banków zagranicznych w 54 krajach. – Wpisuje się ona w szerszą strategię optymalizacji, której celem jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji przez poszerzenie portfolio usług i powiększenie wolumenu transakcji, oraz zdobycie przewagi kosztowej. Małe banki w takich warunkach tracą rację bytu i zmuszone są ustępować miejsca większym graczom – mówi badaczka.

Unikalne na skalę światową badania, przeprowadzone pod kierunkiem prof. Anety Hryckiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, uwzględniają 226 korzystnych bądź negatywnych skutków wycofywania się banków zagranicznych. Wyniki tych badań są drogowskazem dla twórców regulacji dotyczących ograniczeń w udziale banków zagranicznych w krajowych sektorach bankowych, jak również w wielkości banku wchodzącego. Stanowią rekomendację dla instytucji nadzorujących, takich jak KNF, NBP czy Związek Banków Polskich, a za granicą Bank Rezerw Federalnych, Komisja Europejska lub Europejski Bank Centralny, których rolą jest monitorowanie oraz minimalizowanie ryzyka finansowego.

W badaniu wzięto pod uwagę różne formy wyjścia banku z rynku: sprzedaż, przejęcie bądź likwidację. Wyniki, nigdzie jeszcze niepublikowane, potwierdziły spodziewany po takim wycofaniu się wzrost siły pojedynczych graczy na rynku bankowym, obniżenie płynności całego sektora bankowego oraz spadek podaży kredytów.

Z kolei dr Łukasz Kozłowski z Katedry Bankowości i Ubezpieczeń z Akademii Leona Koźmińskiego, współautor badań, zwraca uwagę na to, że zmiana struktury sektora, polegająca na większej jego koncentracji, nie jest jedyną możliwą konsekwencją wycofania się obcego banku. – Szczególnie w przypadku podmiotu o mocnej, ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, sytuacja taka rodzi o wiele poważniejsze skutki. Jako że bankowość stanowi najważniejszy element rynku finansowego danego kraju, opuszczenie go przez silnego zagranicznego gracza może znacząco wpłynąć na stabilność całego systemu, a więc zarówno na płynność sektora, podaż kredytów, jak i na wielkość oraz przewagę konkurencyjną poszczególnych banków – wymienia dr Kozłowski.

Kłopoty dla klientów

Szczególnie obniżenie płynności całego sektora jest czynnikiem zwiększającym ryzyko sektora bankowego, które – jak udowodniły badania – stanowi kolejne najpoważniejsze ogniwo łańcucha zdarzeń zapoczątkowanego przez wycofanie się obcego banku. Zdaniem autorki badań ma to przede wszystkim miejsce wtedy, gdy z rynku bankowego wycofuje się jeden z ważniejszych graczy, który dostarczał kapitał dla pozostałych banków.

– Banki bardzo często pożyczają sobie kapitał, a duże międzynarodowe instytucje, mając dostęp do kapitału swoich banków macierzystych, zasilają nim lokalne rynki. Wycofanie ważnego kredytodawcy na rynku międzybankowym może powodować obniżenie podaży kapitału na tym rynku, a tym samym problemy płynnościowe banków. Są one o tyle niebezpieczne, gdyż mogą wywoływać wiele sprzężeń zwrotnych w sektorze bankowym, a tym samym zachwiać stabilnością całego sektora bankowego – wyjaśnia prof. Aneta Hryckiewicz.

Znawczyni tematyki finansowej i bankowej z Akademii Leona Koźmińskiego zwraca też uwagę na to, że spadek płynności w sektorze bankowym jest w szczególności obserwowany w krajach mniej rozwiniętych, których sektory bankowe w dużej mierze były zależne od kapitału zagranicznego. – W mniejszym stopniu możemy efekt ten zauważać w krajach rozwiniętych, których banki mają dostęp do międzynarodowych rynków – twierdzi Hryckiewicz.

Kryzys kredytowy?

Obniżeniu płynności w sektorze bankowym często towarzyszy spadek akcji kredytowej. Pokazał to również ostatni kryzys finansowy z 2007 roku. Wyniki badania również potwierdziły tę tezę.

– Dla klientów taka sytuacja może w dłuższej perspektywie wiązać się z utrudnionym dostępem do kredytów oraz ich znacznie wyższymi kosztami – mówi dr Łukasz Kozłowski, współautor badania. – Takie bariery pojawiają się nie tylko w przypadku negatywnego następstwa, jakim jest spadek sektorowej płynności, ale również przy innej konsekwencji konsolidacji, np. zwiększeniu siły innych banków. Ich pozycja rynkowa rzeczywiście rośnie, co samo w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, ale jednocześnie obniża się przez to konkurencja między bankami, co dla klientów może oznaczać zaostrzenie kryteriów dostępu do katalogu usług oraz wzrost cen proponowanych produktów – dodaje.

Projekt pt. „Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego” jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (sierpień 2014 – luty 2017). Dane wykorzystane w badaniu zostały zebrane w latach 1996–2014. Dotyczą 54 krajów, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, w których sektory bankowe są lub były zdominowane przez banki zagraniczne.

1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu prawna współpraca na arenie międzynarodowej znacząco
  Wysoka podatność banków na zmiany stóp procentowych i ryzyko wpisania ich na listę ostrzeżeń KNF. Obniżanie rentowności banków i
Choć model „płać, ile chcesz” nie jest modelem powszechnie znanym na rynku, może być doskonałym narzędziem promocji produktu. Udział klienta
Intranet zdecydowanie w tyle zostawia media społecznościowe czy inne programy do komunikacji w firmie. Z kolei organizacje, które postawiły na
Dla wielu osób Nowy Rok jest idealnym momentem do tego, by odmienić swoje życie lub przynajmniej – jego wybrany aspekt.
Pakiet ulg dla przedsiębiorców, który ma być zachętą do rozpoczynania działalności, ma kilka bardzo negatywnych skutków ubocznych – ostrzega prof.
Połowa polskich naukowców pracujących w ponad 30 krajach świata nie chce wracać do kraju – wynika z najnowszego raportu fundacji
W lawinowym tempie, bo aż 10-krotnie, wzrosła w ostatnich kilkunastu latach liczba skarg składanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Najczęściej pracownicy
Blisko 2500 – to szacunkowa liczba tzw. wymierających języków. Posługują się nimi małe społeczności, a ich użycie stopniowo zanika wśród
Nawet 350 tysięcy osób w Polsce korzysta corocznie z różnych form terapii uzależnień. Jednak aż 65% z nich wraca do nałogu
Wokół październikowego marszu równości w Lublinie narosło wiele kontrowersji. Najpierw odwołano go ze względu na, jak tłumaczono, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
Czy kariera naukowa może być pomysłem na własny biznes? Jak zamieniać pomysły naukowe w skalowalne i opłacalne projekty? Jak doprowadzić
Spełniamy wszystkie warunki, aby osiągnąć sukces na polu innowacji i stworzyć Państwo Technologiczne. To się jednak nie udaje, mimo że
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego
Do środy, 17 października, uczniowie i nauczyciele będą wspólnie bawić się niezwykłymi zadaniami i zagadkami. Bo matematyka to przygoda –
Z roku na rok rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaczynają naukę na trzech najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. W ciągu
Umiejętności miękkie, komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie nim, ale też zarządzanie projektami i czasem – na to największy nacisk kładą prezesi
Już za chwilę Parlament Europejski zdecyduje o przyszłości internetu. Po ulicznych demonstracjach rośnie liczba protestujących przeciwko cenzurze w sieci. Ich
Jak regulacje prawne wpływają na relacje nauki i biznesu? Co motywuje naukowców do komercjalizacji badań? Jakie są bariery transferu technologii
Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek, pomysłowość, wyznaczanie norm – to ich rozwija. Walka o władzę, o dostęp do wiedzy,
Czujniki, gogle, trackery i opaski będą wykorzystywane na pierwszych w Polsce studiach licencjackich z zakresu sztucznej inteligencji. W Warszawie powstanie
Petabajty danych o finansowych rynkach. Wielkie zbiory informacji z giełd. Miliardy detali opisujące społeczeństwa oraz zachowania inwestorów i konsumentów. Big
Decyzja Brytyjczyków o brexicie, wygrana Donalda Trumpa w USA czy dominacja Prawa i Sprawiedliwości po wyborach parlamentarnych w Polsce –
34 tysiące złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu z dolarów – w Stanach Zjednoczonych. 22 tysiące złotych – w Niemczech. 15
Co łączy PiS i SLD? Co tak naprawdę odróżnia Platformę Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości? Jak liberałowie i konserwatyści rozumieją
97 procent polskich menedżerów używa serwisu LinkedIn. Jedna piąta jest na Facebooku i GoldenLine. Korzystanie z sieci społecznościowych pomaga im
Uber, Couchsurfing czy Airbnb – te platformy zmieniły nasz sposób myślenia o wydawaniu pieniędzy na usługi. Korzyści z nimi związane
W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano
W radzie nadzorczej firmy powinna zasiadać jedna lub dwie kobiety. Nie ze względu na parytet równości płci, ale dlatego, że
Polska jest w czołówce krajów, w których reklamodawcy emitują reklamy wielkoformatowe, a internauci instalują adblocka. Co siódma reklama wyświetlana polskim
Polscy uczniowie nie lubią chodzić do szkoły. Likwidujemy gimnazja, zmieniamy program i podręczniki, podczas gdy najważniejsze się nie zmienia –
Stopniowo zostają uruchamiane rekrutacje na interdyscyplinarne studia doktoranckie. W lipcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelniom i instytutom na
– Mamy już tylko dwa lata, żeby wywiązać się z unijnych zobowiązań członkowskich i zwiększyć procent energii wytwarzanej z odnawialnych
Laury za innowacyjność, godła promocyjne – w Polsce organizuje się tysiące konkursów i rankingów, w których przedsiębiorstwa mogą zdobywać nagrody.
Polskie jednostki działające w sektorze B+R (Badania i Rozwój), posiadające prestiżowe wyróżnienie  Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”, spotkają się
W dniach 13-18 listopada Warszawa stanie się stolicą unikatowych języków. W ramach otwartych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Warszawski będzie można
Klienci banków spółdzielczych uważnie śledzą kondycję finansową tych instytucji. Deponenci lepiej kontrolują sytuację, jeśli dana placówka aktywnie działa w internecie.
Bagatelizujemy niebezpieczeństwo katastrof – przestrzega specjalista w dziedzinie psychologii podejmowania decyzji prof. Tadeusz Tyszka. Jego międzynarodowy zespół zakończył właśnie badania,
Nie wiemy, ile osób nałogowo korzysta z pornografii. Wiemy za to, że na całym świecie są osoby, które straciły kontrolę
Ponad 600 zagranicznych uczonych w ciągu ostatniej dekady przyjechało pracować do Polski. Najwięcej z Ukrainy, Niemiec i Indii. 34 badaczy
Unia Europejska przegrywa swoją historyczną szansę. Najbardziej przez deficyt demokracji. Funkcjonowania Wspólnoty często nie rozumieją nie tylko obywatele, ale również
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN rozpoczyna rekrutację na studia doktoranckie. W piątek 12 maja odbędzie się Dzień Otwarty
Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego
Już 27 marca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się spotkanie z czwórką laureatów najbardziej prestiżowych grantów naukowych na naszym kontynencie.
Żadna reforma nie jest polskiej szkole tak potrzebna jak dobrze przygotowani nauczyciele. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli bezpłatne
Ukazała się książka dla naukowców zainteresowanych promocją nauki. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku, online oraz w formacie na e-booka.
Pierwsza na świecie biorafineria produkująca białko z rzepaku powstanie w Polsce, na Dolnym Śląsku. To wizja naukowców z Łodzi. Mają
Sześćdziesięciolatek po treningu podejmuje decyzje tak szybko, jak 40 lat wcześniej, a „pamięć podręczną” można najskuteczniej podkręcić pięćdziesięciolatkom. Polscy naukowcy
Zajęcia na studiach prawniczych w rzeczywistości wirtualnej. Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom, studenci
Ostrożne wydatki konsumentów, mniej inwestycji i wygasanie efektu programów takich jak 500+. A w konsekwencji poważne kłopoty gospodarcze. Eksperci z

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl