Jak tworzyć dobre prawo? 24 sierpnia 2016 nauki humanistyczne i społeczne

Wielu niezamierzonych konsekwencji znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia można było w porę uniknąć, gdyby w procesie legislacyjnym uwzględniono rzetelną ocenę skutków wprowadzonych ustaw – uważają naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego, którzy w konsorcjum, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, opracowali rozwiązanie pomagające tworzyć prawo.

Uczniowie niezadowoleni ze zbyt drastycznej zmiany smaku posiłków, kucharki „zagubione” w menu opartym o nowe składniki, wreszcie same szkoły nieprzygotowane organizacyjnie, merytorycznie i finansowo na prawidłowe wdrożenie przepisów. To tylko niektóre skutki ustawy o bezpieczeństwie żywności. Zdaniem naukowców można ich było uniknąć.

– Kluczowe znaczenie ma ocena skutków wprowadzanych ustaw. W ramach projektu, który po trzech latach zakończyliśmy z sukcesem, analizowaliśmy wpływ regulacji na życie społeczno-gospodarcze kraju. W efekcie powstał podręcznik i program szkoleniowy dla urzędników, analityków, decydentów i osób odpowiadających za prawidłowy przebieg rządowego procesu legislacyjnego oraz szereg rekomendacji – mówi dr Dominika Wojtowicz z Akademii Leona Koźmińskiego, koordynatorka projektu.

Jej zdaniem każda ustawa jest z założenia dobra, bo ma rozwiązywać społeczne czy gospodarcze problemy. Tylko, że nieoczekiwane konsekwencje wprowadzenia zapisów mogą skutecznie wypaczyć sens regulacji. – Dlatego prawodawca powinien zawczasu szacować wszelkie możliwe skutki wdrażanych przepisów. W tym celu należy korzystać z rzetelnych narzędzi. Dodatkowo, należy zastanowić się, czy do rozwiązania danego problemu najlepsza jest ustawa. Może lepsze rezultaty przyniosłoby zastosowanie innego narzędzia, które wywoła oczekiwane zmiany – wyjaśnia Wojtowicz.

Dobre intencje, a efekt?

Pod lupę wzięto cztery akty prawne, które wprowadzały uregulowania w ważnych ze społecznego punktu widzenia obszarach: ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę o refundacji ulg w transporcie publicznym, ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dwóch przypadkach ewaluacja dotyczyła sytuacji już po wdrożeniu przepisów, dwóch przed wcieleniem ich w życie. Jak zaznacza dr Dominika Wojtowicz, za każdym razem przy wprowadzaniu nowych regulacji prawodawca musi spojrzeć na nie przez pryzmat logiki interwencji.

– Oznacza to przyczynowo-skutkowe ujęcie zapisów wdrażanej ustawy. Należy zacząć od odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Ta wiedza pozwoli podejmować odpowiedzialne decyzje – przekonuje dr Wojtowicz i wylicza pytania: Jaki problem chcemy rozwiązać? Czy ustawa jest najlepszym możliwym narzędziem do rozwiązania konkretnego problemu? Jakich nakładów i działań dodatkowych wymaga prawidłowe wdrożenie ustawy? W jakim stopniu rozwiąże ona problem, jakie niesie za sobą koszty i korzyści, nie tylko finansowe? Jakie wiąże się z nią ryzyko i niezamierzone konsekwencje?

Zidentyfikowanie na etapie oceny skutków regulacji problemów, z jakimi wiązało się wprowadzenie jej w życie pozwoliłoby lepiej przygotować szkoły – w tym przede wszystkim kucharki i osoby zajmujące się układaniem menu szkolnych stołówek – do planowanych zmian. Wiele negatywnych zjawisk, takich jak gotowanie niesmacznych posiłków, można było uniknąć. Wystarczyło prawidłowo określić grupy, które najbardziej „dotykała” ustawa, poznać ich potrzeby, zachowania, motywatory i przygotować je do funkcjonowania na nowych zasadach i zadbać o dodatkowe działania wspierające wdrożenie przepisów.

Prawo w polskich realiach

Takie wymowne przykłady rozminięcia się intencji prawodawcy ze skutkami wprowadzonych zapisów, znaleziono także i w innych poddanych ewaluacji ustawach. Ich analiza, podparta zagranicznym doświadczeniem w zakresie oceny skutków regulacji, pozwoliła badaczom opracować model systemu oceny wpływu dostosowany do specyfiki polskich realiów. To swoisty zbiór rekomendacji, których wdrożenie powinno w znacznej mierze przyczynić się do podwyższania jakości stanowionego w naszym kraju prawa.

– Zarekomendowaliśmy m.in. zwiększenie w konstruowaniu polityki państwa roli strategii, mających określać wizję przyszłości, cele i pożądane efekty. Za niezbędne uznaliśmy także objęcie oceną wpływu regulacji tworzonych przez wszystkie podmioty mające inicjatywę ustawodawczą. W ramach systemu instytucjonalnego, wskazujemy konieczność rozdziału funkcji analitycznych i szkoleniowych od kontrolnych w jednostkach zajmujących się oceną wpływu, a także zintegrowania zadań analitycznych w obrębie danej instytucji. Ponadto, analitycy powinni wychodzić poza standardową analizę obciążeń finansowych, jakie wynikną z przyjęcia danej ustawy. Potrzebne jest stosowanie metod i narzędzi wykorzystywanych m.in. w obszarze ewaluacji programów finansowanych ze środków unijnych. Uważamy również, że istotną kwestią jest poprawa komunikacji między jednostkami zaangażowanymi w ocenę wpływu. W przypadku ustawy żywnościowej widać było, że Ministerstwo Zdrowia nie współpracowało z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a bez połączenia sił trudno o efekty – konkluduje dr Dominika Wojtowicz.

Ważnym zaleceniem jest stosowanie w procesie oceny wpływu metodyki dostarczającej rzetelnej wiedzy na temat spodziewanych bądź zaobserwowanych skutków regulacji. Zestaw narzędzi, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, przeznaczonych dla administracji różnego szczebla, jest bardzo szeroki. Naukowcy proponują m.in. podejście partycypacyjne, quasi-eksperymenty, gry symulacyjne, modelowanie ekonometryczne czy – incydentalnie stosowane dotąd w Polsce – testowanie w małej skali.

Podręcznik dla urzędnika (dostępny: http://www.kozminski.edu.pl/more/)

Efektem przeprowadzonych badań jest publikacja „Ocena wpływu oparta na dowodach. Model dla Polski” oraz podręcznik „Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji publicznej” skierowany do urzędników, analityków, decydentów i osób odpowiadających za prawidłowy przebieg rządowego procesu legislacyjnego oraz wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w procesie legislacyjnym.

Projekt „Ocena Skutków Regulacji Oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji” realizowano od maja 2014 do kwietnia 2016 roku przez konsorcjum naukowe, w którym – obok Akademii Leona Koźmińskiego – współuczestniczyły Uniwersytet Jagielloński, DCF Consulting, Fundacja Idea Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne S.C. Stanisław Mazur Jacek Radwański. Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu prawna współpraca na arenie międzynarodowej znacząco
  Wysoka podatność banków na zmiany stóp procentowych i ryzyko wpisania ich na listę ostrzeżeń KNF. Obniżanie rentowności banków i
Choć model „płać, ile chcesz” nie jest modelem powszechnie znanym na rynku, może być doskonałym narzędziem promocji produktu. Udział klienta
Intranet zdecydowanie w tyle zostawia media społecznościowe czy inne programy do komunikacji w firmie. Z kolei organizacje, które postawiły na
Dla wielu osób Nowy Rok jest idealnym momentem do tego, by odmienić swoje życie lub przynajmniej – jego wybrany aspekt.
Pakiet ulg dla przedsiębiorców, który ma być zachętą do rozpoczynania działalności, ma kilka bardzo negatywnych skutków ubocznych – ostrzega prof.
Połowa polskich naukowców pracujących w ponad 30 krajach świata nie chce wracać do kraju – wynika z najnowszego raportu fundacji
W lawinowym tempie, bo aż 10-krotnie, wzrosła w ostatnich kilkunastu latach liczba skarg składanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Najczęściej pracownicy
Blisko 2500 – to szacunkowa liczba tzw. wymierających języków. Posługują się nimi małe społeczności, a ich użycie stopniowo zanika wśród
Nawet 350 tysięcy osób w Polsce korzysta corocznie z różnych form terapii uzależnień. Jednak aż 65% z nich wraca do nałogu
Wokół październikowego marszu równości w Lublinie narosło wiele kontrowersji. Najpierw odwołano go ze względu na, jak tłumaczono, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
Czy kariera naukowa może być pomysłem na własny biznes? Jak zamieniać pomysły naukowe w skalowalne i opłacalne projekty? Jak doprowadzić
Spełniamy wszystkie warunki, aby osiągnąć sukces na polu innowacji i stworzyć Państwo Technologiczne. To się jednak nie udaje, mimo że
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego
Do środy, 17 października, uczniowie i nauczyciele będą wspólnie bawić się niezwykłymi zadaniami i zagadkami. Bo matematyka to przygoda –
Z roku na rok rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaczynają naukę na trzech najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. W ciągu
Umiejętności miękkie, komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie nim, ale też zarządzanie projektami i czasem – na to największy nacisk kładą prezesi
Już za chwilę Parlament Europejski zdecyduje o przyszłości internetu. Po ulicznych demonstracjach rośnie liczba protestujących przeciwko cenzurze w sieci. Ich
Jak regulacje prawne wpływają na relacje nauki i biznesu? Co motywuje naukowców do komercjalizacji badań? Jakie są bariery transferu technologii
Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek, pomysłowość, wyznaczanie norm – to ich rozwija. Walka o władzę, o dostęp do wiedzy,
Czujniki, gogle, trackery i opaski będą wykorzystywane na pierwszych w Polsce studiach licencjackich z zakresu sztucznej inteligencji. W Warszawie powstanie
Petabajty danych o finansowych rynkach. Wielkie zbiory informacji z giełd. Miliardy detali opisujące społeczeństwa oraz zachowania inwestorów i konsumentów. Big
Decyzja Brytyjczyków o brexicie, wygrana Donalda Trumpa w USA czy dominacja Prawa i Sprawiedliwości po wyborach parlamentarnych w Polsce –
34 tysiące złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu z dolarów – w Stanach Zjednoczonych. 22 tysiące złotych – w Niemczech. 15
Co łączy PiS i SLD? Co tak naprawdę odróżnia Platformę Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości? Jak liberałowie i konserwatyści rozumieją
97 procent polskich menedżerów używa serwisu LinkedIn. Jedna piąta jest na Facebooku i GoldenLine. Korzystanie z sieci społecznościowych pomaga im
Uber, Couchsurfing czy Airbnb – te platformy zmieniły nasz sposób myślenia o wydawaniu pieniędzy na usługi. Korzyści z nimi związane
W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano
W radzie nadzorczej firmy powinna zasiadać jedna lub dwie kobiety. Nie ze względu na parytet równości płci, ale dlatego, że
Polska jest w czołówce krajów, w których reklamodawcy emitują reklamy wielkoformatowe, a internauci instalują adblocka. Co siódma reklama wyświetlana polskim
Polscy uczniowie nie lubią chodzić do szkoły. Likwidujemy gimnazja, zmieniamy program i podręczniki, podczas gdy najważniejsze się nie zmienia –
Stopniowo zostają uruchamiane rekrutacje na interdyscyplinarne studia doktoranckie. W lipcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelniom i instytutom na
– Mamy już tylko dwa lata, żeby wywiązać się z unijnych zobowiązań członkowskich i zwiększyć procent energii wytwarzanej z odnawialnych
Laury za innowacyjność, godła promocyjne – w Polsce organizuje się tysiące konkursów i rankingów, w których przedsiębiorstwa mogą zdobywać nagrody.
Polskie jednostki działające w sektorze B+R (Badania i Rozwój), posiadające prestiżowe wyróżnienie  Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”, spotkają się
W dniach 13-18 listopada Warszawa stanie się stolicą unikatowych języków. W ramach otwartych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Warszawski będzie można
Klienci banków spółdzielczych uważnie śledzą kondycję finansową tych instytucji. Deponenci lepiej kontrolują sytuację, jeśli dana placówka aktywnie działa w internecie.
Bagatelizujemy niebezpieczeństwo katastrof – przestrzega specjalista w dziedzinie psychologii podejmowania decyzji prof. Tadeusz Tyszka. Jego międzynarodowy zespół zakończył właśnie badania,
Nie wiemy, ile osób nałogowo korzysta z pornografii. Wiemy za to, że na całym świecie są osoby, które straciły kontrolę
Ponad 600 zagranicznych uczonych w ciągu ostatniej dekady przyjechało pracować do Polski. Najwięcej z Ukrainy, Niemiec i Indii. 34 badaczy
Unia Europejska przegrywa swoją historyczną szansę. Najbardziej przez deficyt demokracji. Funkcjonowania Wspólnoty często nie rozumieją nie tylko obywatele, ale również
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN rozpoczyna rekrutację na studia doktoranckie. W piątek 12 maja odbędzie się Dzień Otwarty
Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego
Już 27 marca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się spotkanie z czwórką laureatów najbardziej prestiżowych grantów naukowych na naszym kontynencie.
Żadna reforma nie jest polskiej szkole tak potrzebna jak dobrze przygotowani nauczyciele. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli bezpłatne
Ukazała się książka dla naukowców zainteresowanych promocją nauki. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku, online oraz w formacie na e-booka.
Pierwsza na świecie biorafineria produkująca białko z rzepaku powstanie w Polsce, na Dolnym Śląsku. To wizja naukowców z Łodzi. Mają
Sześćdziesięciolatek po treningu podejmuje decyzje tak szybko, jak 40 lat wcześniej, a „pamięć podręczną” można najskuteczniej podkręcić pięćdziesięciolatkom. Polscy naukowcy
Zajęcia na studiach prawniczych w rzeczywistości wirtualnej. Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom, studenci
Ostrożne wydatki konsumentów, mniej inwestycji i wygasanie efektu programów takich jak 500+. A w konsekwencji poważne kłopoty gospodarcze. Eksperci z

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl