Dwie strony menedżera. Oto najmocniejsze i najsłabsze strony polskich liderów 30 lipca 2018 nauki humanistyczne i społeczne

Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek, pomysłowość, wyznaczanie norm – to ich rozwija. Walka o władzę, o dostęp do wiedzy, rytuały w firmie – to ich blokuje. Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego sprawdzili, co buduje, a co niszczy polskich liderów.

Jak szefowie widzą siebie, a jak oceniają ich pracownicy? Czy kadra zarządzająca ma kompetencje do zarządzania? Odpowiedzi na te pytania daje najnowsze badanie przeprowadzone na starannie wyselekcjonowanej grupie 1000 osób – blisko 200 liderów średniego i wysokiego szczebla (dyrektorów, wiceprezesów, prezesów, kierowników), a także ich pracowników (przynajmniej cztery osoby oceniające dla każdego ocenianego menedżera).

– Wielu ekspertów podkreśla, że obecne organizacje i przedsiębiorstwa przeżywają kryzys przywództwa, co w długim czasie może się przyczynić do ich marginalizacji – wskazuje współautor badania dr Paweł Korzyński z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert od przywództwa. – Liderzy zarządzają ludźmi z różnych kultur, regionów, pokoleń, zarówno w środowisku wirtualnym, jak i rzeczywistym. Przywództwo jest znacznie bardziej nieprzewidywalne, skomplikowane i wymagające niż kiedykolwiek wcześniej – podkreśla dr Korzyński, który od kilkunastu lat równolegle do pracy naukowej zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

5 kompetencji, które tworzą przywódcę

Z badań wyłania się lidera obraz własny oraz portret rysowany opiniami ich pracowników. Badani na podstawie 25 zachowań odnoszących się do funkcjonowania liderów (takich jak tworzenie różnych scenariuszy działania, wspieranie nowych pomysłów czy wyznaczanie ambitnych celów) oceniali w siedmiostopniowej skali, na ile te zachowania są do nich podobne. Kwestionariusz zawierał wersję przeznaczoną do samooceny menedżera oraz wersję oceny przez osoby trzecie (tj. pracowników, współpracowników, szefa itd.).

W ten sposób eksperci z Akademii Leona Koźmińskiego sprawdzili, czy polscy liderzy wyznaczają ambitne cele i wysokie standardy działania, czy potrafią pociągać za sobą innych. Badanie odpowiada na pytania, w jaki sposób na siłę przywództwa wpływają: kompetencje, świadomość ograniczeń oraz zdolność do ich przezwyciężania. W ten sposób określono pięć najważniejszych kompetencji menedżera:

 • wartościotwórcze (proponowanie norm wartości i wzorców zachowania)
 • antycypacyjne (zdolność do przewidywania przyszłości)
 • autorefleksyjne (uczenie się, wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek)
 • wizjonerskie (umiejętności wyznaczania sobie i swoim zwolennikom wizji przyszłości)
 • mobilizacyjne (pobudzanie innych do nadzwyczajnego zaangażowania, inicjatywy i pomysłowości)

Jak wynika z badań, polscy menedżerowie najlepiej rozwinęli kompetencje wartościotwórcze. Najwięcej muszą pracować nad kompetencjami mobilizacyjnymi.

 

7 ograniczeń, które wpływają na lidera

W drugiej części badania eksperci sprawdzili, z jakimi ograniczeniami liderzy mierzą się w swojej organizacji. Menedżerowie wypełniali ankiety, na podstawie których określono konkretne przykłady ograniczeń i sposoby ich pokonywania. Na tej podstawie określono też siłę tych ograniczeń.

Okazuje się, że liderzy największe problemy mają z pokonaniem ograniczeń politycznych polegających m.in. na walce o władzę. W drugiej kolejności muszą się mierzyć z ograniczeniami informacyjnymi (brakiem dostępu do wiedzy). Najłatwiej radzą sobie natomiast z ograniczeniami instytucjonalnymi.

Oto pełna lista ograniczeń:

 • polityczne (walka o władzę, walka o zasoby w organizacji)
 • informacyjne (dostęp do informacji oraz możliwości ich magazynowania, przetwarzania)
 • emocjonalne (stosunek do określonych spraw, instytucji i otoczenia lidera)
 • etyczne (system norm i wartości, zasady działania)
 • motywacyjne (poziom motywacji i aspiracji lidera oraz jego otoczenia)
 • kulturowe (wzorce zachowań w organizacji, rytuały w firmie)
 • instytucjonalne (posiadane uprawnienia w organizacji, dostępy)

– Do tej pory brakowało uporządkowanych i doprecyzowanych terminów dobrych praktyk w zakresie przekraczania ograniczeń własnych czy organizacyjnych. Ten projekt ma wypełnić luki w wiedzy związane z pokonywaniem ograniczeń, z jakimi mierzą się liderzy – zaznacza dr Paweł Korzyński.

 

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w latach 2016-2018 przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego: dr Annę Baczyńską i dr. Pawła Korzyńskiego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja K. Koźmińskiego, autora książki „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne” (Poltext, 2013). Prace sfinansowało Narodowe Centrum Nauki.

1 maja minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu prawna współpraca na arenie międzynarodowej znacząco
  Wysoka podatność banków na zmiany stóp procentowych i ryzyko wpisania ich na listę ostrzeżeń KNF. Obniżanie rentowności banków i
Choć model „płać, ile chcesz” nie jest modelem powszechnie znanym na rynku, może być doskonałym narzędziem promocji produktu. Udział klienta
Intranet zdecydowanie w tyle zostawia media społecznościowe czy inne programy do komunikacji w firmie. Z kolei organizacje, które postawiły na
Dla wielu osób Nowy Rok jest idealnym momentem do tego, by odmienić swoje życie lub przynajmniej – jego wybrany aspekt.
Pakiet ulg dla przedsiębiorców, który ma być zachętą do rozpoczynania działalności, ma kilka bardzo negatywnych skutków ubocznych – ostrzega prof.
Połowa polskich naukowców pracujących w ponad 30 krajach świata nie chce wracać do kraju – wynika z najnowszego raportu fundacji
W lawinowym tempie, bo aż 10-krotnie, wzrosła w ostatnich kilkunastu latach liczba skarg składanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Najczęściej pracownicy
Blisko 2500 – to szacunkowa liczba tzw. wymierających języków. Posługują się nimi małe społeczności, a ich użycie stopniowo zanika wśród
Nawet 350 tysięcy osób w Polsce korzysta corocznie z różnych form terapii uzależnień. Jednak aż 65% z nich wraca do nałogu
Wokół październikowego marszu równości w Lublinie narosło wiele kontrowersji. Najpierw odwołano go ze względu na, jak tłumaczono, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,
Czy kariera naukowa może być pomysłem na własny biznes? Jak zamieniać pomysły naukowe w skalowalne i opłacalne projekty? Jak doprowadzić
Spełniamy wszystkie warunki, aby osiągnąć sukces na polu innowacji i stworzyć Państwo Technologiczne. To się jednak nie udaje, mimo że
Na jednej uczelni wzorowy naukowiec, ale już na drugiej to pracownik, który musi się poprawić. Na polskich uczelniach brakuje stałego
Do środy, 17 października, uczniowie i nauczyciele będą wspólnie bawić się niezwykłymi zadaniami i zagadkami. Bo matematyka to przygoda –
Z roku na rok rośnie liczba młodych Polaków, którzy zaczynają naukę na trzech najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii. W ciągu
Umiejętności miękkie, komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie nim, ale też zarządzanie projektami i czasem – na to największy nacisk kładą prezesi
Już za chwilę Parlament Europejski zdecyduje o przyszłości internetu. Po ulicznych demonstracjach rośnie liczba protestujących przeciwko cenzurze w sieci. Ich
Jak regulacje prawne wpływają na relacje nauki i biznesu? Co motywuje naukowców do komercjalizacji badań? Jakie są bariery transferu technologii
Wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek, pomysłowość, wyznaczanie norm – to ich rozwija. Walka o władzę, o dostęp do wiedzy,
Czujniki, gogle, trackery i opaski będą wykorzystywane na pierwszych w Polsce studiach licencjackich z zakresu sztucznej inteligencji. W Warszawie powstanie
Petabajty danych o finansowych rynkach. Wielkie zbiory informacji z giełd. Miliardy detali opisujące społeczeństwa oraz zachowania inwestorów i konsumentów. Big
Decyzja Brytyjczyków o brexicie, wygrana Donalda Trumpa w USA czy dominacja Prawa i Sprawiedliwości po wyborach parlamentarnych w Polsce –
34 tysiące złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu z dolarów – w Stanach Zjednoczonych. 22 tysiące złotych – w Niemczech. 15
Co łączy PiS i SLD? Co tak naprawdę odróżnia Platformę Obywatelską od Prawa i Sprawiedliwości? Jak liberałowie i konserwatyści rozumieją
97 procent polskich menedżerów używa serwisu LinkedIn. Jedna piąta jest na Facebooku i GoldenLine. Korzystanie z sieci społecznościowych pomaga im
Uber, Couchsurfing czy Airbnb – te platformy zmieniły nasz sposób myślenia o wydawaniu pieniędzy na usługi. Korzyści z nimi związane
W lutym 2018 roku średni dzienny czas poświęcony na przeglądanie internetu był najwyższy wśród mieszkańców Mazowsza. W województwie pomorskim odnotowano
W radzie nadzorczej firmy powinna zasiadać jedna lub dwie kobiety. Nie ze względu na parytet równości płci, ale dlatego, że
Polska jest w czołówce krajów, w których reklamodawcy emitują reklamy wielkoformatowe, a internauci instalują adblocka. Co siódma reklama wyświetlana polskim
Polscy uczniowie nie lubią chodzić do szkoły. Likwidujemy gimnazja, zmieniamy program i podręczniki, podczas gdy najważniejsze się nie zmienia –
Stopniowo zostają uruchamiane rekrutacje na interdyscyplinarne studia doktoranckie. W lipcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelniom i instytutom na
– Mamy już tylko dwa lata, żeby wywiązać się z unijnych zobowiązań członkowskich i zwiększyć procent energii wytwarzanej z odnawialnych
Laury za innowacyjność, godła promocyjne – w Polsce organizuje się tysiące konkursów i rankingów, w których przedsiębiorstwa mogą zdobywać nagrody.
Polskie jednostki działające w sektorze B+R (Badania i Rozwój), posiadające prestiżowe wyróżnienie  Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research”, spotkają się
W dniach 13-18 listopada Warszawa stanie się stolicą unikatowych języków. W ramach otwartych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Warszawski będzie można
Klienci banków spółdzielczych uważnie śledzą kondycję finansową tych instytucji. Deponenci lepiej kontrolują sytuację, jeśli dana placówka aktywnie działa w internecie.
Bagatelizujemy niebezpieczeństwo katastrof – przestrzega specjalista w dziedzinie psychologii podejmowania decyzji prof. Tadeusz Tyszka. Jego międzynarodowy zespół zakończył właśnie badania,
Nie wiemy, ile osób nałogowo korzysta z pornografii. Wiemy za to, że na całym świecie są osoby, które straciły kontrolę
Ponad 600 zagranicznych uczonych w ciągu ostatniej dekady przyjechało pracować do Polski. Najwięcej z Ukrainy, Niemiec i Indii. 34 badaczy
Unia Europejska przegrywa swoją historyczną szansę. Najbardziej przez deficyt demokracji. Funkcjonowania Wspólnoty często nie rozumieją nie tylko obywatele, ale również
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN rozpoczyna rekrutację na studia doktoranckie. W piątek 12 maja odbędzie się Dzień Otwarty
Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego
Już 27 marca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się spotkanie z czwórką laureatów najbardziej prestiżowych grantów naukowych na naszym kontynencie.
Żadna reforma nie jest polskiej szkole tak potrzebna jak dobrze przygotowani nauczyciele. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli bezpłatne
Ukazała się książka dla naukowców zainteresowanych promocją nauki. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku, online oraz w formacie na e-booka.
Pierwsza na świecie biorafineria produkująca białko z rzepaku powstanie w Polsce, na Dolnym Śląsku. To wizja naukowców z Łodzi. Mają
Sześćdziesięciolatek po treningu podejmuje decyzje tak szybko, jak 40 lat wcześniej, a „pamięć podręczną” można najskuteczniej podkręcić pięćdziesięciolatkom. Polscy naukowcy
Zajęcia na studiach prawniczych w rzeczywistości wirtualnej. Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła grę edukacyjną dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom, studenci
Ostrożne wydatki konsumentów, mniej inwestycji i wygasanie efektu programów takich jak 500+. A w konsekwencji poważne kłopoty gospodarcze. Eksperci z

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami

Science PR
ul. Śniadeckich 12/16 lok. 17
00-645 Warszawa
tel: 691 145 300
e-mail: n.osica@sciencepr.pl