Wysoka podatność banków na zmiany stóp procentowych i ryzyko wpisania ich na listę ostrzeżeń KNF. Obniżanie rentowności banków i